Iňlis dilini oka!

(işlenip düzülýär)

Lukanyň Hoş Habaryny aňsat iňlis dilinde okamak arkaly size iňlis dilini öwrenmäge kömek etjek Android programma döretmek işinde.

Programmanyň aşagyndaky türkmen terjimesi bilen aňsat Iňlis dilinde Lukanyň 1-3-nji bölümi bar.

Iňlisleriň ses wersiýasyny diňläp bilersiňiz.

Eger-de iňlis-türkmen sözlüginde söz baýlygyny öwrenseňiz bu saňa köp kömek eder!

Kä bir linkler entek işlenok. Meselem iňlisçe sözlük.