Hoş geldiňiz!

Hoş geldiňiz! Ine täze Türkmen edibiýat hakynda websaýt. Şu taýda sen Türkmençe-iňlisçe sözlük tapyp bilersiňiz, hem başga köp Türkmen dep-dessur barada maglumat. Saňa gyzykly bolsun!

Ashggabat46NisabuildingssmallSMALL.jpg